Tillverkning och läggning av spåntak till kyrkor

Vi tillverkar och lägger spåntak och gör fullständiga kyrkorepara-
tioner i hela Finland, även i Sverige. Vi renoverar, restaurerar och sanerar även interiören i kyrkan i pietetsfull anda. Vi tillverkar, säljer och monterar också spjälkta spån till kyrkobyggander. Renovering av fasader och interiörer för kyrkor.

Namn

Epost  

 

Takspånets historia

Äldsta bevarade spåntaken är från 1100-talet i Sverige och Norge.

I Finland används spåntak i huvudsak i kyrkor, men användes även tidigare som taktäckning i bostadsbyggnader.

Virke och tjära

Vid tillverkning av takspån hör aspen till de vanligaste virkesmaterialen. Takspånen behandlas med tjärstrykning. Regelbunden tjärbehandling förlänger spåntakets hållbarhet.