Tillverkning och läggning av spåntak till kyrkor

Vi tillverkar spjälkta och täljda takspån av kärnfuru och asp . Vi lägger spåntak i hela Finland och även Sverige.

Virke och tjära

Vid tillverkning av takspån hör furan till de vanligaste virkesmaterialen.  Även aspen är vanlig i Finland. Takspånen behandlas med tjärstrykning, eftersom regelbunden tjärbehandling förlänger spåntakets hållbarhet.

Ta kontakt