Spåntak

Spåntakets konstruktion

Fyra förutsättningar för ett hållbart spåntak:

  1. Rätt material
  2. Rätt tillverkningsteknik
  3. Rätt takläggningsmetod
  4. Rätt underhåll

1. Val av träslag

Träslag som lämpar sig för takspånstillverkning är furu, asp och gran. Nykarleby Spåntak har erfarenhet av alla dessa träslag i sin tillverkning av takspån.

Beträffande furu kan sägas att åldern är av stor betydelse. Det bästa råmaterialet får man från träd vars ålder är över 150 år eller mer, men tillgången är begränsad. Det material som används vid takspånstillverkning bör härstamma från rotblock.

En fördel med asp är att materialet inte är lika beroende av fiberriktningen som hos furu. De kan med fördel användas för tillverkning av böjda/kupiga spån t.ex. för kupoler och böjda takytor.

Vi har i samband med rivning påträffat välbevarade takspån vars ålder överstiger 230 år. Vi har även påträffat takspån av furu vars ålder möjligen uppgår till nära 400 år!

2. Tillverkning av takspån

I tillverkningsprocessen strävar vi efter att uppnå högsta möjliga kvalitet. Vid tillverkning används allt från spjälkningsmaskin och bandsågar till yxa.

Tre goda typer av takspån är spjälkta,täljda och kvartersågade. Oberoende av typ är takspånets fiberriktning av största vikt. Vid användning av furu används endast kärnveden, dvs den röda delen.

Spånen tjärdoppas och packas.

3. Takläggning

Spåntäckning på tak utföres vanligtvis tredubbelt. Varje skift skall täcka föregående skifts två övre tredjedelar, så att en tredjedel av spånens längd blir synligt. Spånen läggs med 5-10 mm mellanrum såsom svällmån till intilliggande spån. Varje spån fästes med en spik som ej får slås i för hårt.

Björknäver används ibland som undertak.

4. Underhåll

Ett nytt spåntak bör den första tiden tjärbehandlas med 2-3 års intervaller. Därefter upprepas tjärningen när taket börjar ljusna.

Vi tillhandahåller traditionellt dalbränd stubbtjära.

"Ett välgjort spåntak håller i århundraden."

Ta kontakt